Zavarovanje kreditov z življenjskim zavarovanjem za varnost vaših bližnjih


Riziko življenjsko zavarovanje je namenjeno za primer naravne ali nezgodne smrti, kar prinaša mirno in brezskrbno življenje, ne glede na vaše cilje. Več si preberite na naslovu: zivljenje.prva.si. Zagotavlja finančno varnost za vašo družino v primeru najhujšega, preprečuje stres bližnjim, saj omogoča poplačilo kreditov in drugih dolgov. Prinaša tudi prednosti pri preskrbi otrok vse do neodvisnosti. Poleg tega omogoča tudi vzdrževanje nepremičnine, kot je stanovanje, hiša ali katera druga oblika nepremičnine. Zavarovanje kreditov z življenjskim zavarovanjem ohranja življenjski standard vaše družine, saj zagotavlja stabilnost in finančno varnost brez nepotrebnih pretresov.

Zaščita vaše družine z riziko življenjskim zavarovanjem

Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost je namenjeno zavarovanju in poplačilu kreditov ter finančni varnosti vaše družine v primeru vaše naravne ali nezgodne smrti. Glavni namen sklenitve življenjskega zavarovanja je zagotoviti finančno zaščito svojim bližnjim v najtežjih trenutkih, saj bi v primeru vaše smrti utrpeli finančne posledice, kot so izpad dohodka in potrebno poplačilo dolgov.

Življenjsko zavarovanje

Primernost življenjskega zavarovanja PRVA Varnost

Življenjsko zavarovanje PRVA Varnost je primerno za vse, ki imajo družino in želijo poskrbeti za finančno varnost svojih najdražjih. Prav tako je primerno za vse, ki imajo kredit ali druge dolgove in potrebujejo zavarovanje za njihovo poplačilo. Če imate že sklenjene zavarovalne police, ki ne pokrivajo vaših potreb v celoti, lahko z življenjskim zavarovanjem PRVA Varnost dosežete dozavarovanje. Prav tako je primerno za lastnike podjetij in vse, ki imajo pomembno funkcijo, saj bi njihova odsotnost lahko predstavljala veliko breme za podjetje. Starostno omejenost življenjskega zavarovanja PRVA Varnost je od 18. do 70. leta, z varnostjo do dopolnjenega 75. leta.

Zaščitite svojo družino in se zavarujte s riziko življenjskim zavarovanjem PRVA Varnost, ki vam bo omogočilo finančno varnost in poplačilo kreditov ter dolgov v primeru vaše smrti. Sklenite življenjsko zavarovanje PRVA Varnost, da boste vedeli, da so vaši bližnji zaščiteni in da bodo lahko brez finančnih skrbi nadaljevali svoje življenje v primeru najhujšega.

Ko se odločite za najem kredita pri banki, je pogosto zahteva, da v prid banki sklenete zavarovanje kredita. To lahko vključuje plačilo zavarovalne premije ali pa ustanovitev hipoteke v korist banke. Ta vrsta zavarovanja služi za zaščito banke v primeru vaše smrti ali morebitnega neplačevanja obrokov kredita. Vendar pa takšno zavarovanje ne poskrbi za zaščito vaših bližnjih. Če želite, da so vaši bližnji zaščiteni pred vašimi dolgovi, je najbolje, da sklenete zavarovanje kreditov s življenjskim zavarovanjem PRVA Varnost.

Določitev zavarovalne vsote za življenjsko zavarovanje

Pri sklenitvi življenjskega zavarovanja je pomembno določiti ustrezno zavarovalno vsoto, ki bo primerna za vas in vaše bližnje. Ob izplačilu v primeru smrti zavarovane osebe je ključno, da zavarovalna vsota doseže zadostno višino. Tako bo zagotovila pokritje vseh morebitnih stroškov, povezanih s smrtjo, obenem pa bo preprečila poslabšanje življenjskega standarda vaših bližnjih zaradi izpada dohodka v družini. Pravilno določena zavarovalna vsota bo zagotovila finančno stabilnost in varnost za vaše najdražje tudi v najtežjih trenutkih.

Kakšne so premije zavarovanja?

Mesečne premije za življenjsko zavarovanje so običajno nizke, pogosto le nekaj evrov na mesec. Višina premije je odvisna od različnih dejavnikov, kot je zdravstveno stanje in življenjski slog zavarovane osebe, določena zavarovalna vsota ob sklenitvi zavarovanja. Spol zavarovanca nima vpliva na višino premije. Pri življenjskem zavarovanju PRVA Varnost pa so na voljo tudi različne ugodnosti, kot je možnost povišanja zavarovalne vsote brez ugotavljanja zdravstvenega stanja ob pomembnih življenjskih mejnikih ter brezplačno zavarovanje za primer nezgodne smrti v višini polovice zavarovalne vsote za primer smrti, največ do 80.000 EUR. Prav tako je na voljo brezplačen telefonski nasvet zdravnikov družinske medicine 24/7 ter portal Moja Prva, ki omogoča pregled zavarovanja in hiter dostop do vseh informacij.

Razlike med zavarovanjem kredita pri banki in riziko življenjskim zavarovanjem

Ko vzamemo kredit pri banki, je običajno zahtevano, da zavarujemo kredit. To po navadi dosežemo s plačilom zavarovalne premije ali hipoteke. V tem primeru je banka tista, ki je zavarovana, ne pa kreditojemalec. Če kreditojemalec umre ali ni več sposoben plačevati obrokov, zavarovalnica poravna preostanek kredita banki in nato od kreditojemalca (ali njegovih dedičev) terja plačilo dolga.

Po drugi strani pa riziko življenjsko zavarovanje pokriva popolnoma druga tveganja kot zavarovanje pri banki. Namen riziko življenjskega zavarovanja je zaščititi družinske člane kreditojemalca, da v primeru njegove smrti zavarovalnica odplača najete kredite. Če je zavarovalna vsota višja od zneska kredita, ki ga je kreditojemalec najel, prejemniki zavarovalnine dobijo celoten znesek, ki za določeno obdobje nadomesti izgubljeni dohodek umrlega družinskega člana.

Premija za riziko življenjsko zavarovanje je pri mlajših osebah običajno nižja kot pri starejših. Starejše osebe so bolj občutljive za različne bolezni, večja je verjetnost, da so že prebolele resne bolezni, kot je rak. V takšnih primerih je sklenitev zavarovanja mogoča le pod določenimi pogoji in premija je lahko tudi več kot dvakrat višja kot pri stranki, ki je sklenila riziko življenjsko zavarovanje in še ni zbolela. Pomembno je tudi, da se zavedamo, da je pravočasna sklenitev zavarovanja ključna, saj se veliko strank šele zave potrebe po sklenitvi zavarovanja, ko pride do neprijetnih dogodkov. V takih primerih pa je pogosto že prepozno.

Nedavne objave