Sončna elektrarna prispeva k ohranitvi okolja


Ljudje lahko zelo prispevamo k ohranjanju čistejšega okolja z različnimi dejanji. In medtem, ko lahko začnemo z majhnimi dejanji, kot je reciklaža odpadkov, lahko v večji meri prispevamo tudi tako, da svoje domovanje uredimo v tej smeri. Ena takih stvari je namestitev sončne elektrarne. Sončna elektrarna, ki omogoča samooskrbo vašega gospodinjstva z elektriko pomaga, da z majhnimi koraki skupaj ohranjamo naravo čim bolj prijazno za naslednje generacije. V nadaljevanju si preberite, zakaj bo sončna elektrarna pomagala ne samo okolju, ampak tudi vaši denarnici.

Vsak lahko pripomore pri skrbi za okolje

Največkrat se pri skrbi za okolje pogovarjamo o recikliranju plastike, papirja in ostalih odpadkov, pa o manjši porabi vode in podobno. K čistejšemu okolju pa se lahko vsak približa tudi pri gradnji ali pri obnovi svoje hiše. Ne glede na trenutno stanje vašega domovanja, vedno je prostor za nadgradnje, ki so v prid okolju in posledično tudi vam. V zadnjem času so zelo popularne hiše, ki se v veliki meri oskrbujejo same, kar pomeni, da iz okolja pridobivajo surovine, ki jih potem uporabljajo za različna gospodinjska opravila. Ena takih stvari je pridobivanje elektrike. Namesto pridobivanja elektrike preko različnih ponudnikov, lahko postavite lastno sončno elektrarno, ki bo poskrbela za to.

Postavitev sončne elektrarne je že nekaj let izjemno priljubljen način, da se razni objekti začnejo sami oskrbovati z elektriko. Sončna elektrarna namreč za svoje delovanje potrebuje sončno energijo, ki je brezplačna surovina. In zakaj ne bi tega izkoristili v svoj prid? Ne samo, da je sončna svetloba, ki se nato pretvori v elektriko brezplačna, za svoje delovanje ne proizvaja ogljikovega dioksida ali ostalih podobnih toplogrednih plinov, ki so škodljivi okolju. Sončna elektrarna deluje zgolj na podlagi pretvorbe sončne energije. Poleg tega imajo sončne elektrarne dolgo življenjsko dobo in fotonapetostne module, ki se uporabljajo za postavitev sončne elektrarne, so največkrat primerne za reciklažo.

Kakšni so prihranki pri postavitvi sončne elektrarne?

Za postavitev sončne elektrarne se, poleg skrbi za okolje, veliko ljudi odloča tudi iz finančnega vidika. Namreč sončna energija je brezplačna, kar posledično pomeni brezplačno elektriko. Problem pa nastane, ker je potrebna nekoliko višja začetna investicija, kar nekatere prestraši. Ker spada sončna elektrarna v sredstvo za ohranjanje okolja, imate možnost zaprositi za pomoč financiranja preko Eko sklada. V nekaterih primerih je mesečni obrok Eko sklada celo manjši, kot bi bila mesečna položnica za elektriko, kar pomeni, da so že takoj manjši stroški za elektriko. Seveda pa se pri vseh lastnikih sončnih elektrarn najbolj pozna prihranek na dolgi rok. Močno se bodo poznali mesečni prihranki, ko vam ne bo več treba plačevati za elektriko.

Kdo lahko postavi sončno elektrarno?

Sončna elektrarna je generalno primerna za vse vrste objektov. V manjših velikostih se za njih odločajo hišna gospodinjstva in pa objekti, ki nimajo možnosti, da bi se do njih napeljala električna napeljava električnega ponudnika. Sem v večini spadajo vikend hiše in hlevi. Potem pa obstajajo še večje sončne elektrarne, ki pa so primerne za večje objekte in za svoje delovanje porabijo več energije.

Če se osredotočimo na manjše sončne elektrarne, za katera se odločajo gospodinjstva. To velja za hiše, kjer je naročnik sončne elektrarne tudi lastnik objekta. Za postavitev sončne elektrarne je najbolj pomembna postavitev objekta. Slovenija leži na predelu, kjer je povprečno dovolj sončne svetlobe, da se izgradnja sončne elektrarne izplača. Seveda pa se je pred nakupom treba posvetovati z izvajalcem, ki bo za vaš primer povedal, ali je postavitev sončne elektrarne smiselna. Sončna elektrarna mora prejeti dovolj sončne svetlobe, da lahko proizvede dovoljšno količino elektrike za potrebo v gospodinjstvu. To pomeni, da shrani dovolj elektrike za takrat, ko je vreme slabo in ni sonca. Večkrat se sončna elektrarna kombinira s prejemom elektrike od ponudnika. To pride največkrat v poštev med zimskimi meseci, ko je manj sonca.

Kje se postavi sončna elektrarna?

Sončna elektrarna največkrat stoji na strehi ali fasadi. Če želite sončno elektrarno namestiti na tla, za to potrebujete gradbeno dovoljenje, kar očitno zviša stroške. Idealno je, da je naklon strehe 33° in je obrnjena proti jugu. V tem primeru je izkoristek sončne svetlobe največji. Seveda pa tak optimum ni vedno dosežen in ponudnik nato prilagodi površino, da je izkoristek dovolj velik.

Pomembno je tudi, da ostali elementi v bližini, kot so sosednje stavbe, drevesa in konstrukcije na strehi, kot je dimnik in strešna okna ne ovirajo delovanje sončne elektrarne. Preveriti je potrebno tudi, da je konstrukcija strehe dovolj trdna, saj so fotonapetostni moduli težki in prevelika obremenitev bi lahko povzročila poškodbe. Tu je naloga ponudnika, da določi primerno obremenitev.

Nedavne objave