Sončna elektrarna zagotavlja zeleno energijo


Iskanje alternativnih, obnovljivih virov energije postaja vse bolj poudarjena točka celotne družbe vseh članic Evropske Unije. Eden od načinov, kako doseči čim višji nivo tako imenovane zelene energije predstavlja sončna elektrarna. Ta je postala v zadnjih letih zelo priljubljena, njena priljubljenost pa ob spreminjajoči se zakonodaji še raste. Pa vi, jo že imate?

Sonce je obnovljiv vir energije

Energija je nujno potreben element naše družbe, ki omogoča ugodnost življenja kot smo ga vajeni. Verjetno si danes nihče več ne predstavlja, da bi bil omejen pri uporabi električne energije, ki tako ali drugače vpliva na naš vsakdanjik.

 

sončna elektrarna
Sončna elektrarna zagotavlja električno energijo iz obnovljivih virov.

 

V osnovi ločimo obnovljive in neobnovljive vire energije. Med neobnovljive vire sodijo vsi viri, ki jih imamo na Zemlji na voljo v omejenih količinah in jih bo nekoč zmanjkalo. Med take vire sodijo fosilna goriva, nafta in zemeljski plin – viri od katerih smo, vsaj zaenkrat močno odvisni. Na drugi strani pa so obnovljivi viri, ki svojo pomembno vlogo pridobivajo v zadnjih letih. Sem sodijo sončna energija, vetrna energija, energija morja in valov, lesna biomasa in podobno. Ti viri energije zagotavljajo energijo, hkrati pa jih ne more nikoli zmanjkati. Če vzamemo za primer Sonce – njegove energije, ki jo pošilja na Zemljo in je vir energije za številne procese na Zemlji, vključno z zagotavljanjem toplote in fotosinteze, vsaj v kratkem časovnem obdobju (gledano z vidika vesolja, seveda), ne bo zmanjkalo.

Zakaj je sončna elektrarna  pametna naložba?

Spreminjanje zakonodaje na področju energetike bo v prihodnjih letih bistveno spremenilo finančne obremenitve posameznika oziroma družine. To je ob že naraščajočih cenah vseh energentov velika težava že zdaj, težko si predstavljamo, kaj bo kasneje. Nameščena sončna elektrarna zagotavlja energijo za vaš dom, viške pa oddate v omrežje. Ob uporabi to pomeni, da zagotavljate samooskrbo. Idealno je, da živite na območjih, ki so soncu izpostavljeni skozi celotno leto, pomembna pa je tudi usmerjenost samih sončnih panelov. S temi lahko namreč svoj izkoristek optimizirate za delovanje skozi celo leto – vključno z zimo, ko je sončne energije praviloma manj.

 

sončni paneli
Namestitev sončnih panelov je bistvenega pomena.

 

Na kaj naj pazim?

Večina uporabnikov se pri namestitvi sončne elektrarne odloči zaupati strokovni ekipi, kar je tudi pravilno. Pogovorite se in pridobite ponudbe, da bo vaša sončna elektrarna prilagojena vašim željam, hkrati pa bo zagotavljala največ.

Pri namestitvi sončnih panelov je potrebno vedno upoštevati namestitev strehe – zaupajte strokovnjakom, hkrati pa jim zaupajte svoje želje in možne vplive na odločitev. Najbolj ugodna je namestitev sončnih panelov v smeri proti jugu, saj je tako izkoristek največji. Strokovnjaki bodo izračunali tudi najbolj optimalen kot postavitve, da bo izkoristek še večji. Na izkoristek pomembno vplivajo tudi drevesa in morebitne sosednje stavbe, ki lahko panele zasenčijo, izkoristek sončne elektrarne pa se zmanjša. Izkoristek se zmanjša tudi v primeru pregrevanja panelov – običajno, če so paneli preblizu strehe.

Na učinkovitost pomembno vpliva tudi redno vzdrževanje sončne elektrarne. Da bi sončna elektrarna optimalno delovala, je potrebno sončne panele redno vzdrževati in čistiti – presenečeni boste, koliko praha se lahko na njih nabere, sama učinkovitost elektrarne pa se ob tem zmanjša. Običajno zadostuje čiščenje enkrat letno, je pa seveda odvisno tudi od kraja namestitve elektrarne. Na območjih, kjer je dežja malo, prahu pa veliko, se lahko učinkovitost elektrarne zmanjša tudi za 20 % – zadosten razlog za čiščenje, kajne?

 

Nedavne objave