Kakšne premije za dopolnilno zdravstveno zavarovanje imajo ponudniki?


Ste med tistimi, ki so ravno sklenili pogodbo za redno zaposlitev in potrebujejo primerno zavarovanje? Ali pa vam je morda obstoječe zavarovanje preteklo in se odločate za novo? Preden sklenete zavarovanje, je dobro pregledate različne ponudbe in premije, ki jih ponujajo zavarovalnice. Razmisliti pa je potrebno tudi, če želimo dopolnilno zdravstveno zavarovanje ali ne. Da ne boste preveč zmedeni, smo v nadaljevanju podrobno predstavili različne vrste zavarovanj in premije, ki jih imajo ponudniki za dopolnilno zdravstveno zavarovanje.

Za začetek je dobro razdelati, kakšne vrste zdravstvenih zavarovanj sploh imamo na voljo pri nas. Sistem zdravstvenih zavarovanj v Sloveniji je razdeljen na dva dela – na obvezno zdravstveno zavarovanje ter na dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Kaj pa torej predstavljata ta dva pojma oziroma kakšne so razlike?

Kaj je obvezno zdravstveno zavarovanje?

Obvezno zdravstveno zavarovanje je sistem zavarovanja, ki ga ima skoraj 99,9 odstotka prebivalcev Slovenije. Gre za osnovno zdravstveno zavarovanje, ki omogoča dostop do zdravstvenih storitev praktično vsem prebivalcem Slovenije. Zaposlenim osebam ga po zakonu plačuje delodajalec, upokojencem pa ga plačuje Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. Nezaposlene osebe si morajo med tem obvezno zdravstveno zavarovanje plačevati same, kar si lahko uredijo na najbližji enoti zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije. Osebe brez prihodkov pa lahko oddajo vlogo za plačevanje obveznega zdravstvenega zavarovanja na najbližji enoti Centra za Socialno delo.

Pri tem je potrebno poudariti, da obvezno zdravstveno zavarovanje ne krije polne vrednosti zdravstvenih storitev v celoti, ampak krije zgolj tiste osnovne storitve. Nekatere zdravstvene storitve, zdravila in medicinske pripomočke pa je tako potrebno doplačati.

Tovrstna doplačila lahko znašajo zgolj pet odstotkov, lahko pa tudi vse do 90 odstotkov, kar je seveda odvisno od tega, za kakšno storitev oziroma zdravilo gre. V primeru, da gre pri bolnikih za težje zdravstvene storitve, večmesečno zdravljenje in posledično več zdravil, so lahko ti zneski tudi zelo visoki.

dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Zakaj je dobro imeti dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Nekateri bolniki, ki so imeli zgolj obvezno zdravstveno zavarovanje, so se zaradi tega že srečevali s tem, da so morali za določene zdravstvene storitve ali zdravila odšteti tudi do 1000 evrov ali celo več. Da do tega ne bi prihajalo, se je tako v Sloveniji vzpostavil še drugi del zdravstvenega zavarovanja, to je dodatno zavarovanje oziroma dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Tega ima zaradi dodatne varnosti in zagotovila ter posledično brezplačnega zdravstva prav tako veliko število prebivalcev Slovenije, približno 95 odstotkov.

Dodatno zavarovanje je vrsta zavarovanja, ki omogoča, da se dopolni razlika do polne vrednosti zdravstvenih storitev. To pomeni, da se dopolni z obveznim zdravstvenim zavarovanjem in nam posledično za zdravstvene storitve, zdravila ali določene medicinske pripomočke ni treba nič doplačevati. Na tak način so stroški zdravstvenih storitev 100-odstotno pokriti, kar nas zaščiti pred visokimi stroški zdravljenja. Poleg tega pa to zavarovanje zagotavlja še višji standard zdravstvenih storitev ter višji obseg zdravstvenih pravic. Dodatno zavarovanje pride predvsem prav, če se bolniku zdravstveno stanje zaplete oziroma v primeru hudih nezgod ali težjih bolezni.

Ker tovrstno zavarovanje ni obvezno, mu pogosto rečejo tudi prostovoljno dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Zanj pa se lahko odločijo vsi, ki dopolnijo 26 let, se zaposlijo ali odprejo s. p. ali d. o. o.

Dodatno zavarovanje se doplača

Je pa potrebno, za razliko od obveznega zdravstvenega zavarovanja, za dopolnilno zdravstveno zavarovanje plačati. Tega namreč delodajalci, Center za socialno delo ali Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ne krijejo. Poleg tega pa je pri dopolnilnem zdravstvenem zavarovanju potrebno vedeti še to, da nikoli ne začne veljati takoj, ko ga sklenemo.

Če ga ne sklenemo v enem mesecu od kar smo postali zavezanec za plačevanje, torej ko smo se zaposlili ali izgubili status, nam namreč začne veljati šele po treh mesecih. V času do teh treh mesecev takrat dodatnega zavarovanja ni, kar pomeni, da so stroški v primeru bolezni ali nezgode še vedno prisotni. Da do tega ne bi prišlo, ga je treba skleniti pravočasno.

dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Kakšna je premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

Ko se govori o zavarovanjih, bodisi o obveznih ali dopolnilnih, pa je vedno govora tudi o zavarovalnih premijah. Za vse tiste, ki se z zavarovanji srečujejo prvič in se z zavarovalnimi pogodbami še ne znajdejo, je kot prvo potrebno pojasniti, kaj sploh premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje predstavlja. Zavarovalna premija je plačilo za zavarovanje oziroma znesek, ki ga plačamo zavarovalnici za sklenitev zavarovanja.

Gre za dolžnost zavarovanca, k kateri se zaveže, ko sklene zavarovalno pogodbo. Tam je namreč vedno točno opredeljeno, kakšna bo premija za zavarovanje, ki ste si ga izbrali oziroma, ki ga sklepate z zavarovalnico. Premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje se mora redno plačevati, ker lahko drugače zavarovalnice prekinejo pogodbo, kar pomeni, da vam dodatno zavarovanje preneha veljati. Kolikšen pa je torej točen znesek premije za tovrstno zdravstveno zavarovanje?

Zavarovalno premijo je težko določiti vnaprej, saj je odvisna od zavarovalnice do zavarovalnice ter od zavarovanca do zavarovanca. Nanaša se namreč na to, za koga se sklepa zavarovalna pogodba. V kolikor gre za osebo, ki se je odločila za dopolnilno zdravstveno zavarovanje pravočasno, bo tudi zavarovalna premija nižja. V kolikor pa gre za osebo, ki dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja nekaj časa ni imela, pa je lahko premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje posledično višja.

Zavarovalna premija je lahko nižja, če se pravočasno zavarujete

Če torej takoj, ko se zaposlite ali izgubite status sklenete dodatno zavarovanje, lahko pričakujete, da bo vaše zavarovanje oziroma zavarovalna premija najbolj ugodna. Če pa s sklenitvijo tovrstnega zavarovanja nekoliko kolebate, pa se vam lahko zgodi, da boste za isto zavarovanje plačali več. Običajno se namreč cena zavarovanja oziroma premija za dopolnilno zdravstveno zavarovanje v takšnem primeru zviša za tri odstotke letno.

Kot primer lahko izpostavimo osebo, ki že 3451 dni dela kot redno zaposlena. V vsem tem času, torej od takrat, ko je sklenila pogodbo o zaposlitvi ni sklenila dodatnega zdravstvenega zavarovanja in je imela zgolj obvezno zdravstveno zavarovanje. To pomeni, da ni plačevala dodatnega zavarovanja oziroma se celih devet let ni odločila za dopolnilno zdravstveno zavarovanje. Če se odloči za dodatno zavarovanje zdaj, ko je že devet let možna zavezanka za plačevanje zavarovanja, ji bo zavarovalnica zaračunala veliko več. Glede na nepravočasnost sklenitve zavarovanja, imajo namreč pravico, da ji zaračunajo osnovno ceno zavarovanja ter dodatnih 27 odstotkov zavarovalne premije, devet let in približno tri odstotke na leto.

To je vsekakor še en razlog, da se splača upoštevati zgoraj zapisan nasvet, da je treba zavarovanja skleniti pravočasni. In to ne zgolj zaradi pravočasnega zagotovila v primeru nezgod ali bolezni, ampak tudi zaradi tega, da imamo potem posledično nižjo zavarovalno premijo.

dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Cena za dopolnilno zdravstveno zavarovanje

Točne cene, koliko stane dopolnilno zdravstveno zavarovanje za eno osebo torej zaradi tega ni mogoče tako enostavno določiti. Situacija je odvisna od posameznika in posameznika in je lahko zapletena. Še posebej težko se določi cena za dopolnilno zdravstveno zavarovanje, če gre za posameznika, ki je imel dodatno zdravstveno zavarovanje plačano nekaj let, ga je nato prekinil in si ga zdaj spet želi plačevati.

To je tudi razlog, zakaj imajo lahko zavarovanci različne cene zavarovanj, čeprav so zavarovani pri istih zavarovalnicah. Številni se namreč sprašujejo, zakaj morajo za enako zavarovanje plačevati več kot pa njihovi znanci ali prijatelji, pri tem pa se prvotno ne pozanimajo o letih plačevanja in zvišanju premij. Če boste imeli z znancem sklenjeno pravočasno dodatno zavarovanje ob enakem času, pa seveda do razlik v ceni ne bo prihajalo.

Če pride do tega, da se cena za dopolnilno zdravstveno zavarovanje zaradi višjih cen ali novih pogojev zavarovalnice zviša, se namreč posledično zviša za vse zavarovance istočasno. Prav tako je cena za vse zavarovance ob enakih pogojih pri sklepanju pogodbe enaka. Zavarovalnici Triglav in Generali imata sicer trenutno enotno zavarovalno premijo za vse zavarovance, medtem, ko zavarovalnica Vzajemna zavarovancem, ki se odločijo za letno plačilo ali odtegljaj od plače omogoča tri odstotni popust.

Zato je najbolje, da se o zavarovalni premiji posvetujete kar z zavarovalnico samo, v trenutku, ko želite skleniti novo zavarovanje. Cena za dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa bo nato najverjetneje določena naknadno, ko bo zavarovalnica z vašim plačevanjem premij že dobro seznanjena. Kako pa pravzaprav poteka način sklepanja zavarovanj?

Kako se lahko sklene dopolnilno zdravstveno zavarovanje?

V Sloveniji se lahko trenutno dopolnilno zdravstveno zavarovanje, kot že omenjeno, sklene na treh zavarovalnicah, in sicer na zavarovalnicah Triglav, Vzajemna in Generali. Vse tri zavarovalnice ponujajo približno enake pogoje, saj se z namenom pridobivanja več zavarovancev trudijo, da zagotovijo zanesljive storitve. Vse to pa seveda po kar se da najbolj ugodni ceni in z najnižjo možno zavarovalno premijo. Pri vseh treh zavarovalnicah je tako trenutna cena dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja približno 35 evrov na mesec.

Kljub temu pa je potrebno, da preden sklenete dodatno zavarovanje, dobro pregledate ponudbo in vse pogoje, ki jih ima določena zavarovalnica. Zavarovalnica Vzajemna ima na primer po trenutnih podatkih najnižjo ceno mesečno, a ima morda za razliko od ostalih dveh zavarovalnic manj drugih ugodnosti. Če pogledamo zavarovalnico Triglav pa je na primer decembra lansko leto svojim zavarovancem povrnila največ. Vse to so prednosti, ki se spreminjajo in jih je dobro spremljati.

Pogodbo za dopolnilno zdravstveno zavarovanje pa lahko sklenete tudi kar preko spleta. Spletna stran e-zavarovanja vam namreč ponuja različne ponudnike dodatnih zavarovanj na enem mestu. Zavarovanje lahko tako sklenete kar iz udobja svojega doma in si zagotovite učinkovite zdravstvene storitve brez nepotrebnih stroškov. Obrazec in vse informacije o njihovih dopolnilnih zdravstvenih zavarovanjih in cenah najdete tukaj: http://www.dodatnozdravstvenozavarovanje.com/ponudniki/.

Nedavne objave