Uporabite zavarovanje plačila za varnost in rast vašega podjetja


Pametno je uporabljati zavarovanje plačila, saj predstavlja zaščito za podjetja pred morebitno plačilno nesposobnostjo njihovih kupcev. V primeru, da kupec ne more poravnati terjatev zaradi likvidnostnih težav ali insolvenčnega dogodka, zavarovalnica povrne neporavnane terjatve skupaj s stroški izterjave. Z ustrezno izdelanim zavarovalnim programom za zavarovanje plačila, se podjetjem omogoča varno domače in mednarodno poslovanje, saj so tveganja neplačila prenesena na izbrano kreditno zavarovalnico. Zavarovanje plačila je odlična alternativa tradicionalnim načinom zavarovanja, kot so avansna plačila, bančne garancije, poroštva, menice in izvršnice. Zavarovanje plačila ima enako pomembno vlogo kot ostale oblike premoženjskega zavarovanja, saj so zamude dolžnikov, stečaji in prisilne poravnave pogostejši škodni dogodki v poslovnem svetu kot denimo požari ali potresi.

Učinkovito obvladovanje kreditnih tveganj

Za vsako podjetje je ključno obvladovati kreditna tveganja. Terjatve do kupcev so ključen del premoženja in sredstev podjetja. Vendar so zamude dolžnikov, stečaji in prisilne poravnave pogostejši dogodki kot požari ali potresi. Čeprav nekatera podjetja lahko zahtevajo avansno plačilo od svojih kupcev, to ni vedno izvedljivo in bi jih postavilo v nekonkurenčen položaj. Zato morajo iskati druge možnosti za obvladovanje kreditnih tveganj. Ena izmed teh možnosti je zahtevanje bančnih garancij ali drugih finančnih instrumentov od kupcev. Vendar pa takšni pristopi prinašajo visoke dodatne stroške in zahtevajo specifična znanja.

Zavarovanje plačila

Kreditna zavarovanja, znana tudi kot zavarovanje plačila ali “credit insurance”, omogočajo podjetjem prenos tveganja neplačil kupcev na zavarovalnico v primeru insolventnosti ali dolgotrajne plačilne nesposobnosti. Če imate zavarovanje plačila in se vaš kupec znajde v stečaju ali zamudi plačilo vsaj 180 dni, bo zavarovalnica pokrila vašo terjatev do dogovorjene višine. Ekipa podjetja Alpha Credo se vam posveti, da je zavarovanje posebej prilagojeno vam – vašemu poslovnemu modelu, specifikam vaše dejavnosti, kupcem in drugim potrebam.

Prenos tveganja neplačil na zavarovalnico za varnost in uspešno poslovanje

Prodajalec si s prenosom tveganja neplačil kupcev na specializirano kreditno zavarovalnico zagotovi potrebno varnost pri poslovanju. Zavarovalnica je bolje pripravljena nositi ta tveganja kot podjetje samo. Zavarovanje plačila je pomembno ne le zaradi izplačevanja zavarovalnin, ki zavarovanemu podjetju nadomestijo nastalo škodo, temveč tudi zaradi svoje preventivne funkcije – preprečevanje, omejevanje in zmanjševanje škod. Zavarovanje terjatev omogoča varno prodajo na odprt račun, spodbuja prodajo in zagotavlja večjo konkurenčnost. S pomočjo zavarovanja terjatev se negotov denarni tok, ki je povezan s kreditiranjem kupcev, lahko pretvori v zanesljiv denarni tok.

Kreditna zavarovalnica se lahko vključi v proces izterjave neplačane terjatve, ob predhodnem soglasju zavarovanca. Ker je kot finančna institucija lahko za dolžnika pomembnejša od prodajalca, lahko v takem primeru poskrbi za spoštovanje plačilnih pogojev in rokov ter zmanjša verjetnost neplačila. Tudi stroški izterjave so lahko kriti s strani zavarovalnice. Posledično zavarovalnica prevzame breme ukvarjanja z nesolventnimi kupci in razbremeni zavarovanca.

Varnost, podpora in trajna rast podjetja

Znotraj zavarovalnega programa so podjetju-zavarovancu na voljo tudi kakovostne informacije o boniteti in kreditni sposobnosti obstoječih ter potencialnih kupcev. Te informacije se običajno ne preverjajo zgolj enkrat letno, temveč zavarovalnice v sklopu vzpostavljenega monitoringa nenehno spremljajo morebitne spremembe, ki bi lahko vplivale na plačilno sposobnost kupcev, vključno z zaznanimi neplačili pri drugih zavarovancih. Vzpostavitev zavarovanja terjatev prinese prodajnim ekipam več časa in sproščenost za osredotočanje na obstoječe ter nove kupce, kar omogoča doseganje višjih obsegov prodaje in se odrazi v boljših in manj nestanovitnih poslovnih rezultatih. Poleg tega se izboljšuje tudi portfelj kupcev, saj neodobritev kreditnega limita s strani zavarovalnice nakazuje potrebo po dodatnih orodjih za zavarovanje plačila v primeru, da se še vedno odločite za poslovno sodelovanje s tem kupcem.

Vsi zavarovanci lahko pričakujejo poplačilo težavnih terjatev. Poleg tega pa je enako pomembna korist, ki jo zavarovancu prinaša sodelovanje z zavarovalnico in zavarovalnimi posredniki, preventiva. To vključuje izboljšanje notranjih procesov ter stalno skrb za terjatve tako v prodaji kot v finančnem delu podjetja. Izboljšanje kreditnih standardov znotraj podjetja-zavarovanca pomembno prispeva k doseganju trajnostne rasti prodaje in zmanjšanju odpisov terjatev. Oblikovanje upravljanja kreditnih tveganj ima pozitiven vpliv na boniteto podjetja in povečuje njegovo pogajalsko moč pri kupcih, dobaviteljih ter bankah in drugih finančnih institucijah. Prav tako omogoča lažje pridobivanje financiranja pod ugodnejšimi pogoji, saj je zavarovanje terjatev zaščitni instrument, ki finančnim institucijam omogoča večje možnosti za financiranje njihovih strank.

Specializirani zavarovalni posrednik za vaše poslovne potrebe

Kot vodilni specializiran zavarovalni posrednik v regiji, vam Alpha Credo nudi izdelavo analize kreditnih tveganj in pripravo optimalne zavarovalne strategije glede na vaš poslovni model. Na mednarodnem zavarovalnem trgu poiščejo najustreznejšega ponudnika za izbran zavarovalni program. Delo pa se ne konča le pri izbiri kreditne zavarovalnice. Strankam zagotavljajo strokovno in ažurno zavarovalno administracijo, reševanje škod ter nenehno spremljanje in nadzor zavarovalnih pogodb. Ker so specializirani za upravljanje kreditnih tveganj, vam prav tako zagotavljajo alternativne instrumente za zavarovanje plačila pri izvedbi specifičnih projektov ali poslov. Njihov cilj je zagotoviti celovito in kakovostno storitev na področju zavarovanja terjatev. Strošek zavarovanja terjatev je odvisen od različnih dejavnikov, kot so velikost podjetja, panoga dejavnosti, geografska in velikostna razpršenost portfelja kupcev, število kupcev ter njihova kreditna bonitetna ocena ter zgodovina preteklih škodnih dogodkov.

Nedavne objave