Tag: Zavarovanje terjatev

  • Zavarovanje terjatev zmanjša tveganje neplačil kupcev

    Vrsta orodja za obvladovanje tveganj, s katerim se lahko podjetja zaščitijo pred finančnimi tveganji, povezanimi s kreditno sposobnostjo njihovih strank, se imenuje zavarovanje terjatev. Zavarovanje terjatev je namenjeno kritju terjatev podjetja v primeru, da stranke zaradi finančnih težav ne morejo plačati svojih računov.

    Prednosti kreditnega zavarovanja

    Uporaba kreditnega zavarovanja prinaša številne prednosti, med drugim: zaščita pred slabimi terjatvami. Zavarovanje …