Solido Smart čistilne naprave so vrhunski dosežek


Čistilne naprave so vrhunski dosežek na področju dela z odpadnimi vodami, slednje je v Sloveniji že več let prepovedano spuščati v naravno okolje brez predhodnega čiščenja. Čistilne naprave Solido Smart to delo opravljajo izjemno dobro, saj so vrhunske kakovosti, kar je pri tovrstnih napravah pomembno. Celoten sistem namreč zadržujejo v enoprostorskem betonskem ohišju lastne proizvodnje. To pomeni, da se celotna vsebina naprave istočasno obdeluje v enem samem prostoru, kar posledično zmanjšuje količine odpadnega mulja. Poleg tega pa ta sistem tudi preprečuje tvorjenje neprijetnih vonjav, čemur boste na dolgi rok zagotovo hvaležni.

Solido Smart

Betonska čistilna naprava Solido Smart deluje v štirih korakih. Prva faza poteka s pomočjo pihala, ki v prostor dovaja zrak. Temu rečemo prezračevanje, služi pa oskrbi mikroorganizmov s kisikom, s čimer se zagotovi ustrezno mešanje vsebine v sami posodi. Naslednji korak je denitrifikacija, ki služi izločanju dušika iz vode. Sledi faza sedimentacije, ki traja 90 minut. V tem koraku se prekine dovajanje kisika in mešanje vsebine, kar posledično prinaša nalaganje sedimenta na dnu posode. Po končanem posedanju blata, nastopi faza črpanja. V tem koraku se čista voda izčrpa in shrani v zbirni posodi. Vse Solido Smart betonske čistilne naprave delujejo po enakem principu, ki je dokazan za učinkovitega.

Kot vse ostale naprave, je potrebno tudi za čistilne naprave ustrezno skrbeti. Betonska črpalka Solido Smart je torej namenjena čiščenju odpadnih voda iz gospodinjstva, kar je pri nas tudi zakonsko določeno. Ravno zato je potrebno zanjo ustrezno skrbeti, kar pomeni, da določene stvari ne smejo priti v odtok. Vse, kar v vodi ni topno, bi lahko povzročilo prenehanje delovanja naprave. Sem sodijo lasje, ostanki hrane, različni tekstili, živalska gnojnica, olja in maščobe, velike količine soli, barve in topila, kisline, strupi, umetna gnojila, itd. Če želite, da vaša betonska čistilna naprava deluje optimalno čim dlje, morate upoštevati vsa priporočila, ki se večinoma nanašajo na stvari, ki jih ne smete metati v odtoke.

Nedavne objave