Kdo je nlp coach?


Iskanje novih priložnosti za strokovno, pa tudi nestrokovno, znanje je postalo nujno opravilo vsakega posameznika, ki zase želi nekaj več. Kako vam lahko pri tem pomaga nlp coach in kako lahko eden od njih postane tudi vi?

Kaj počne nlp coach?

Nuditi pomoč tistim, ki jo potrebujejo, da bi na svoji strokovni poti uspeli, je poslanstvo, ki ga čuti oseba, ki je nlp coach. Gre torej za osebo, ki pri izobraževanju in napredovanju v kariernem življenju druge osebe odigira izjemno pomembno nalogo. To poslanstvo morajo pri svojem delu izjemno dobro vršiti predvsem vodje delovnih skupin, s širokim znanjem pa je dobro, da so opremljeni tudi ostali člani skupine. Pri tem ni pomembno na katerem področju delate – vsem je skupno, da delate z ljudmi. In delo z ljudmi zahteva svojevrstne spretnosti, ki sogovornike pozivajo k udejanju besed, akciji ter iskanjem, predvsem pa doseganjem ciljev.

coaching

Kako poteka tečaj?

Tečaju boste namenili 6 dni, ki bodo potekali v obliki izobraževanj v živo. Izobraževanja, kjer se boste sprehodili skozi različne module coachinga ter spoznali različne modele in tehnike, ki vam bodo pomagali pri vašem delu, bodo potekala v Ljubljani. Med posameznimi srečanji pa boste opravili tudi svoje coachinge v svojem prostoru, s čimer boste tehnike tudi sami preizkusili ter podali povratne informacije o izvedenem. Ključno je, da je tečaj osnovan na vaji in piljenju tehnik, kjer boste dobivali pomembne povratne informacije in sami dosegli transformacijo. Slednja je osnova za prenos znanj in uporabo tehnik v poslovni in zasebni prostor posameznika. Na koncu izobraževanja sledi izpitni del, kjer boste osvojena znanja tudi dokazali ter pridobili certifikat nlp coach-a (Life, Business in NLP) v slovenskem in angleškem jeziku. Ti certifikati bodo dokaz o uspešno opravljenem delu in vam bodo omogočili nadaljnje delo in razvoj znotraj Slovenije, lahko pa tudi zunaj naših meja.

Pogoji za vključitev

Da bi se lahko vključili v program in pridobili certikate za nlp coacha, ki je v resnici program nadgradnje, morate najprej pridobiti certifikat NLP Praktik ter NLP Mojster praktik. Če se za pridobitev certifikatov ne boste odločili, se lahko sicer odločite samo za vključitev v program (v tem primeru certifikatov praktika ne potrebujete).

Nedavne objave