Glasbena šola Ljubljana za uveljavljanje in razširjanje glasbenega izobraževanja


Glasbeni center Edgar Willems – zasebna glasbena šola Ljubljana temelji na pedagoških načelih slavnega glasbenega pedagoga Edgarja Willemsa. Glasbena vzgoja za otroke, ki jo nudi glasbena šola Ljubljana v obliki glasbenega uvajanja, je namenjena najmlajšim, kjer se poglobljeno srečujejo z glasbenimi vsebinami, ob pomoči izkušenega pedagoga in premišljeno zasnovanih pedagoških načelih. Ta glasbena šola Ljubljana je prva v Sloveniji, ki je uspešno implementirala dva javnoveljavna programa, ki se razlikujeta od standardnega državnega kurikuluma za glasbene šole. Glasbeni center Edgar Willems je v Ljubljani prisoten že od leta 2002.

Glasbena šola Ljubljana

Razvoj glasbenih sposobnosti skozi igrivo učenje

Program glasbenega uvajanja, ki sledi načelom Edgarja Willemsa, je zasnovan za otroke od tretjega do osmega leta starosti, prilagojen njihovi razvojni stopnji in trajanju ter vsebini učnih ur. Glasbena šola Ljubljana ima tak način dela, da delo poteka v majhnih skupinah od 8 do 10 otrok, ki so starostno homogene. Tri, štiri in petletni otroci obiskujejo učne ure enkrat tedensko po 60 minut, medtem ko so učne ure šest in sedemletnikov daljše, trajajo 90 minut tedensko zaradi zgoščene učne snovi. Otroci v Glasbenem centru Edgar Willems razvijajo svoje glasbene sposobnosti in osvajajo osnovna ritmična, melodična in harmonska znanja skozi vodene igre in dejavnosti.

Pomembnost zgodnjega vključevanja v glasbeno vzgojo

Zgodnje stopanje otrok na pot glasbene vzgoje, ki jo nudi glasbena šola Ljubljana, omogoča globlje doživljanje glasbe in lažje povezovanje glasbenih izkušenj v kasnejšem razvoju. Tristopenjski program glasbenega uvajanja je nastavljen tako, da se izvaja poglobljen in sistematičen pristop k glasbeni vzgoji ter prav tako širši estetski izobrazbi že zelo zgodaj v otroštvu, kar omogoča ustrezne temelje za nadaljnje angažiranje na področju umetnosti in glasbe.

Priprava na nadaljnje glasbeno izobraževanje

Program Glasbenega uvajanja po Edgarju Willemsu, ki jo izvaja glasbena šola Ljubljana, se izkaže kot odlična priprava na nadaljnje učenje inštrumenta ter olajša pot v učne ure o glasbi in solfeggia, ki jih bodo učenci doživljali s še večjim veseljem. Po zaključku programa uvajanja se učenci lahko vključijo v program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu, kjer bodo nadaljevali s poukom inštrumenta ter “živega” solfeggia, kjer sledijo Willemsovemu pristopu.

Uspešnost vpisov v javne glasbene šole

Veliko učencev Glasbenega centra Edgar Willems po končanem programu uvajanja uspešno opravi sprejemne preizkuse za vpis v javne glasbene šole, kjer nadaljujejo z glasbenim izobraževanjem. Otroci, stari 7 ali 8 let, ki uspešno zaključijo program Glasbeno uvajanje po Edgarju Willemsu, se lahko vključijo v program Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu, kjer se lahko naučijo solfeggia in igranja inštrumenta.

Poučevanje inštrumentov v Glasbenem centru

V okviru programa Glasbena vzgoja po Edgarju Willemsu ponujajo poučevanje široke palete instrumentov kot so klavir, violina, viola, violončelo, kljunasta flavta, prečna flavta, klarinet, saksofon, fagot in rog, za nižje in višje glasbene šole. Za program glasbene vzgoje je značilno izvajanje “živega” solfeggia in odgovoren pristop k poučevanju inštrumenta, ki omogočata vsakemu učencu razvoj lastnega umetniškega potenciala in edinstvenega glasbenega izraza.

Filozofija solfeggia v Glasbenem centru

Pri njih pouk solfeggia temelji na prepričanju, da je ključno otrokom podajati glasbene vsebine ob poslušanju žive glasbe ter na umetniški način, vključno s petjem, ustvarjanjem in gibanjem. Njihov pristop poudarja tudi opismenjevanje, kar so potrdile dosežene zlate plakete na tekmovanju Temsig in uspešno opravljeni sprejemni izpiti učencev na srednjo stopnjo glasbenega šolanja.

Glasbena šola Ljubljana

Individualni in skupinski pouk inštrumenta

Učenje inštrumenta poteka dvakrat tedensko na individualnih učnih urah. Skozi to učenci razvijajo sposobnost poslušanja drug drugega in sodelovanja v komornih skupinah, pevskem zboru in šolskem orkestru. Veselje do koncertiranja gojijo na šolskih nastopih, pri čemer se radi predstavijo tudi v večjih dvoranah kot so Cankarjev dom, oder Slovenske filharmonije, dvorane ljubljanskega Konservatorija za glasbo ter na drugih prijateljskih glasbenih šolah, tako doma kot v tujini.

Sodelovanje s pomembnimi institucijami

Glasbeni center Edgar Willems aktivno sodeluje pri kvalitetnih projektih drugih uglednih institucij. Dolgoletno sodelovanje poteka z Akademijo za glasbo ter Pedagoškima fakultetama v Ljubljani in Mariboru. Redno sodelujejo tudi s SNG Opera in balet Ljubljana, kjer njihovi učenci sodelujejo v različnih produkcijah.

Nedavne objave