cnc stroji

CNC stroji – naprava, ki ostaja

V industriji in raznih proizvodnih obratih so nujno potrebni različni stroji. CNC stroji sodijo v skupino naprav, ki proizvodne obrate zapolnjujejo že dolgo časa, kljub temu pa ostajajo njihov sestavni del še danes. CNC stroji sodijo med ene največjih in najpomembnejših naprav sodobnega proizvodnega obrata – čemu so namenjeni, pa si preberite v nadaljevanju.

Kaj so CNC stroji?

Gre za naprave, ki zagotavljajo računalniško voden proces proizvodnje, pri čemer posebna vnaprej programirana programska oprema in koda, nadzorujeta premikanje proizvodne opreme. Prav zato so naprave ključen del proizvodnje, ki je slednjo bistveno olajšal. CNC stroji tako nadzorujejo celotno proizvodno serijo naprav – od brusilnikov, rezkalnih strojev, stružnic, do naprav za oblikovanje ter rezanje različnih oblik in prototipov izdelkov ter strojev za žigosanje pločevine.

 

 

Kratka zgodovina

Zgodovina teh naprav sodi v štirideseta in petdeseta leta prejšnjega stoletja in predstavljajo osnovno ogrodje, ki se razvija še danes. Prvotni CNC stroji, so informacije pridobivali iz posebnih kaset – vnos teh je potekal ročno.

Sodobne naprave so v celoti avtomatizirane. Vse, kar potrebujejo za svoje delovanje so digitalne mape z navodili za izvedbo posameznih nalog, ki si sledijo v zaporednih korakih. Pri tem CNC naprave poskrbijo za avtomatiziran preklop med napravami, ki opravljajo posamezne naloge. V industriji se naprave najpogosteje uporabljajo za izdelavo proizvodov iz kovin, pogosto pa tudi iz lesa, ki jih kasneje lahko kupimo.

Uporaba CNC naprav

CNC naprave so prisotne na raznolikih področjih, ne samo industriji. Poleg prej omenjenih vlog pri uporabi teh naprav za avtomatizacijo proizvodnje izdelkov iz kovin, lahko te naprave nadzorujejo tudi nastajanje delov iz drugih materialov kamor sodijo fenolne spojine, plastika  ter pene.

Različice naprav so uporabne tudi v medicini, kjer je potrebno pogosto izdelati proizvod, ki zajema vse potrebe bolnika. Naprave morajo biti zelo natančne v izdelavi, pogosto se v medicini najprej izdela različne prototipe še preden se začne masovna proizvodnja, saj  je pogosto potrebno najprej preveriti izvedljivost ideje. S pomočjo CNC strojev v medicini poteka izdelava različnih nadomestnih delov, kamor sodijo: implantati, ortopedske naprave, raziskovalne naprave, MRI naprave, električni deli pa tudi deli standardiziranih paketov, ki zagotavljajo sterilnost.

 

 

Naprave uporabljajo tudi strokovni delavci vesoljskih agencij, ki naprave uporabljajo za natančno pripravo vesoljskih plovil, ki morajo biti odporni in prilagojeni na ekstremne pogoje. Sočasno so ti deli izdelani iz zelo odpornih materialov, ki jih ročno težje natančno obdelujemo.

Podobno natančnost proizvodnih procesov zahteva tudi avtomobilska industrija, ki potrebuje hitro izdelavo prototipov posameznih delov in njihovih izboljšav za lažje vrednotenje o tem, kaj je potrebno v modelu spremeniti oziroma prilagoditi. Avtomobilska in ostala transportna industrija potrebuje robustne komponente, ki trajajo dalj časa. Da bi transport sledil času, je potrebno s pomočjo CC strojev doseči čim hitrejši razvoj, testiranja ter spodbuditi raziskave in razvojne procese za oblikovanje novih vozil in delov.

Kot zadnje področje, kamor so se vselile CNC naprave, izpostavljamo industrijo elektronike. Slednja namreč uporablja izjemno majhne elemente oziroma dele, ki za izdelavo potrebujejo lasersko natančnost, da bi zagotovili dovolj natančno točnost izdelka. Pri tem velja, da manjši kot je element, ožja je toleranca napak. Prostora za napake je torej pri takih procesih minimalno malo.

Kdaj se odločiti za nakup?

Odgovoren je enostaven – kadarkoli se odločate za večjo proizvodnjo, predvsem pa, kadar gre za fine obdelave materialov za nastanek novega produkta, je potrebno poskrbeti za nakup CNC stroja. Za izdelavo nekaj prototipov priporočamo, da poiščete podjetje, ki vam bo izdelke izdelalo, potem pa se lahko odločite o morebitni večji proizvodnji, ki zahteva tudi vložek v omenjene naprave. Pri tem vam svetujemo, da za pomoč pri nabavi prosite strokovnjake, ki vam bodo tudi najbolje svetovali.